AIK-fonden driver Strøbyhallen fra 2013

Category: Klubber 8 0

Hen over efteråret har Stevns Kommune sammen med en række foreninger i Strøbyområdet arbejdet på at etablere en driftsaftale, sådan at en erhvervsdrivende fond kan drive Strøbyhallen fra 1. januar 2013.

Foreningerne i området har stiftet AIK-fonden, og den er nu klar til at stå for driften af Strøbyhallen til gavn for de 1.200 brugere af hallen.

“Jeg glæder mig over, at det nu er lykkedes at få en aftale på plads, så AIK-fonden får mulighed for at skabe en ny dynamik i Strøbyhallen. Det er spændende både for kommunen og for den nyetablerede AIK-fond at afprøve den organisationsmodel, som DGI præsenterede for os i foråret. Der er tale om en pionérordning, idet vi ikke er bekendte med, at andre kommuner har etableret den samme model”, siger borgmester Poul Arne Nielsen.

Aftalen med AIK-fonden om drift af Strøbyhallen sikrer i øvrigt, at Stevns Kommune fortsat får dækket sit behov for lokaler til skoler, institutioner og folkeoplysende foreninger.
Kommunalbestyrelsen i 2012 sendte tre forskellige modeller for drift af idrætshallerne i høring i foreningerne i kommunen.

De tre modeller var “Stevnsmodellen” – kommunal drift, men med udvidede beføjelser til bestyrelsen, “DGI-modellen” (en erhvervsdrivende fond driver idrætshal på selvejelignende vilkår) og så helt almindelig kommunal drift, som det vi kender i dag.

I Hårlev var foreningerne rigtig godt tilfredse med den eksisterende ordning og ønskede ingen ændringer. I Store Heddinge var det kun en enkelt forening, der ønskede at ændre på driftsformen, og derfor blev beslutningen at drive hallen i Store Heddinge sammen med den nye svømmehal, som helt almindelig kommunal drift.

I Strøbyområdet ønskede hovedparten af foreningerne at afprøve “DGI-modellen”.

Kilde: Lørdagsavisen

Related Articles

Add Comment