Kunstgræsbanen på stevns er ved at tage form

Category: Alt det andet (Diverse) 6 0

Stevns “Arena” eller Stevns “Park”. Dette står helt for egen regning, men noget skal “barnet” vel hedde, siger Johnny Thorsen fra AIK 65 Strøbys fodboldafdeling og henviser til den nye kunstgræsbane, som netop nu tager form.

Søndag den 28. oktober kunne leverandøren af kunstgræsset, det p.t. eneste af sin art i Europa, melde banen spille klar.

Hovedentreprenør Jan Nielsen mangler dog stadigvæk nogle detaljer før banen kan officielt indviedes, bl.a. mangler der endnu at blive opsat hegn, bassin til overflade vand samt genetablering af naturgræsset imellem flisebelægning og AIK 65 Strøbys boldbaner ved AIK Fitness’ nye lokaler.

“Kunstgræsbanen forventes at stå færdig den 20. november og de stevnske fodboldklubber påtænker at gennemføre den officielle indvielse lørdag den 1. december hvor både senior- og ungdomsspillere fra hele Stevns vil blive involveret”, fortæller en forventningsfuld Johnny Thorsen.

Leverandøren af selve kunstgræsset glæder sig til, at der kommer aktivitet på det grønne underlag, som i den dejlige efterårs sol ser meget indbydende ud.

“Det er et af mine flotteste anlæg indtil dato”, oplyser kunstgræs leverandøren imedens han følger at håndværkerne lægger sidste hånd på værket, eller rettere det sidste gummi bliver spredt ud.

Alle de fodboldelskende piger og drenge på Stevns kan se frem til vintertræningen som også vil spare Stevns kommune for midler til genopretning af naturgræs banerne på kommunens mange stadions/idrætsanlæg når foråret igen melder sig.

Og når nu emnet falder på vedligehold som kan kunstgræs leverandøren oplyse at ved den korrekte vedligehold garantere han ca. 35.000 timers brugstid. I modsat fald kan manglende vedligeholdelse bringe banens brugs tid til under 10 000 timer.

 


Related Articles

Add Comment