Stadion-beslutning sat på ‘Stand-By’

Category: Alt det andet (Diverse) 3 0

Drømmen om et nyt, moderne stadion i Køge lever stadig. Køge Byråd venter dog med at tage endelig stilling til Køge Park efter sommerferien, så der er tilstrækkelig tid til at undersøge muligheden for et offentligt-privat partnerskab.

Store beslutninger kræver tid. Det gælder også i spørgsmålet, om Køge Byråd vil fløjte den ambitiøse plan for Køge Park i gang: et nyt stort stadion med over 10.000 siddepladser og 38.000 kvadratmeter til en samlet pris på 600 mio. kr.

Køge Kommune hyrede sidste år en konsulent til at undersøge mulighederne for at finde investorer og partnere til projektet. Dét arbejde er nu færdigt og blev tirsdag forelagt Køge Byråd.

Konsulentens anbefaling er at indgå et offentlig-privat partnerskab omkring Køge Park, da der næppe er investorer til et rent privat projekt. Et offentligt-privat partnerskab vil i praksis betyde, at private investorer står for alle anlægsudgifter, mens Køge Kommune i første omgang skal leje sig ind i f.eks. halfaciliteter.

“Det er klart, at et projekt i denne kaliber kræver et meget grundigt forarbejde, så vi er helt skarpe på mulighederne for at realisere det – og på de risici, der også ligger i det. Forvaltningen vil derfor gå forslaget om et privat-offentligt partnerskab grundigt i gennem henover sommeren – særligt hvad det vil betyde for kommunens økonomi – hvorefter vi beslutter, om vi går videre med projektet”, siger borgmester Marie Stærke på vegne af Køge Byråd.¨

Byrådet genoptager sagen om Køge Park efter sommerferien.

Related Articles

Add Comment