Stigning i skattefrie takster

Category: Etik & Regler 38 0

Hvor meget må man som fodboldklub udbetale til sine ulønnede trænere og ledere i skattefri godtgørelse? Satserne er netop blevet justeret af Skatterådet, og du kan finde de nye beløbsrammer her. Bl.a. vedr. telefon- og internetudgifter og tøjvask. Taksterne er opjusteret med 15 procent.

 

Skatterådet har med virkning fra 1. oktober 2012 vedtaget af forhøje satserne for skattefri godtgørelse til de frivillige.

Udbetaling af den skattefri godtgørelse er for de personer, der ikke modtager løn for deres arbejde i fodboldklubben.

Uden at vise bilag kan de frivillige, ulønnede trænere og ledere få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (f.eks. kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m.

I oversigten herunder kan du se ajourførte takster, der er gældende den 1. oktober 2012.

Taksterne for udbetaling af skattefri godtgørelse til fodbolddommere er reguleret i en aftale mellem DBU og dommernes organisation, DFU.

 

Alternativet til skattefri godtgørelse

Der er ikke noget i vejen for, at en forening vælger at udbetale lavere skattefri godtgørelser end de ovenstående priser.

Men man skal være opmærksom på, at alle udbetalte godtgørelser, der overstiger de nævnte satser, er skattepligtige.

Alternativet til udbetaling af skattefri godtgørelser er dækning af udgifter efter regning – det vil sige med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

 

Kilde: DBU

Related Articles

Add Comment