Emnet opkaldt som: Skattefrie takster til forsiden

Stigning i skattefrie takster Stigning i skattefrie takster

Hvor meget må man som fodboldklub udbetale til sine ulønnede trænere og ledere i skattefri godtgørelse? Satserne er netop blevet justeret af Skatterådet, og du kan finde de nye beløbsrammer her. Bl.a. vedr. telefon- og internetudgifter og tøjvask. Taksterne er opjusteret med 15 procent.

 

Skatterådet har med virkning fra 1. oktober 2012 vedtaget af forhøje satserne for skattefri godtgørelse til de frivillige.

Udbetaling af den skattefri godtgørelse er for de personer, der ikke modtager løn for deres arbejde i fodboldklubben.

Uden at vise bilag kan de frivillige, ulønnede trænere og ledere få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (f.eks. kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m. Se mere


Annonce

Kontakt og information

Sociale netværk

Mest populære kategorier